STÖD & INFO /
FRÅGELÅDA

Personer som sålt sex har väldigt olika erfarenheter av det. Och upplevelsen av att sälja sex kan förändras och vara olika från gång till gång. Har du frågor gällande sexsäljande och din hälsa kan du mejla oss på nicklas@rfslstockholm.se. Mailen går till Nicklas Dennermalm, projektledare på RFSL Stockholm. Han ser till att du får svar på dina frågor genom ett kontaktnät av experter. Din e-post lämnas inte ut till någon!

 

STÖD & INFO /
ATT SLUTA SÄLJA SEX

För pengarnas skull? Vissa tar ett aktivt beslut om att sluta sälja sex, för andra är det kanske något som fasades ut ganska problemfritt.De flesta som säljer sex gör det för pengarnas skull. Eftersom vi behöver pengar för att betala hyra, mat och sådant så är det svårt att sluta sälja om man inte får pengar någon annanstans ifrån. Känner du att du vill sluta sälja men inte har råd så måste du börja tänka kring den situationen, sätta upp en plan. Det är bra att tänka genom sina alternativ? Kan studier med CSN-lån vara aktuellt? Finns det jobb att söka som man är intresserad och kvalificerad för? Ett första steg är att minska det ekonomiska beroendet av att sälja så kanske man ska sikta på att hälften av ens intäkter kommer från att sälja sex, andra hälften någon annanstans ifrån till den dagen då man har helt annan finansiering. Men det är klart, har man inte fullständiga betyg eller uppehållstillstånd är det svårare att börja plugga. Och jobb är inte lätt att få ens om man är erfaren och har utbildning. Om man säljer sex för att finansiera ett alkohol- eller drogberoende så är ett viktigt steg att arbeta med dessa frågor. Att bli av med ett beroende är inte lätt men det går med beslutsamhet och långsiktigt arbete. Här på rödaparaplyet.org finns information om alkohol, droger och rådgivning om du vill dra ned eller sluta dricka alkohol eller att ta droger Klicka på rubriken högst upp på sidan. Sex som självskadebeteende Mer info […]

 

STÖD & INFO /
STÖD I STOCKHOLM

Ibland kan det vara skönt att få prata med någon om hur det är att sälja sex, känslan i kroppen eller allmänna funderingar. Ibland kan frågeställningarna vara specifika, och ibland är det skönt att bara få prata. Känner du att du vill prata med någon så skicka ett e-post till oss med lite om vad du vill prata om så ser vi till att du kommer i kontakt med rätt person. Skicka ett e-post till nicklas@rfslstockholm.se

 

STÖD & INFO /
Stöd i Göteborg

Ibland kan det vara skönt att få prata med någon om hur det är att sälja sex, känslan i kroppen eller allmänna funderingar. Ibland kan frågeställningarna vara specifika, och ibland är det skönt att bara få prata. För dig som är upp till 21 år gammal kan du gå till Tjej- och killmottagningen. Där kan du komma för samtal eller för att ta ett hivtest eller test för könssjukdomar. Deras hemsida hittar du här. Identifierar du dig som transperson så rekommenderar vi dig att gå till Närhälsan Sexualmedicinskt Centrum, se nästa stycke. Närhälsan Sexualmedcinskt centrum tar emot alla oavsett ålder,  kön eller könsuttryck för samtal eller provtagning. Deras hemsida hittar du här.

 

STÖD & INFO /
STÖD I SKÅNE

Råd, stöd, samtalsbehandling för HBTQ personer som fått eller gett ersättning för sexuella tjänster. Sex mot ersättning är vanligare bland bögar, flator, bisexuella och transpersoner av alla kön. Men det är ofta något vi inte talar om med andra.  Du kan vara extra utsatt för risker utifrån din verksamhet. Konsekvenserna kan ibland förvärras då många väljer att hålla det hemligt och kanske inte vet var man kan få stöd om problem uppstår. Har du behov av råd, stöd eller behandling – kontakta oss. Vi bemannar en live-chatt här på vår hemsida, speciellt för dig, måndagar mellan kl. 14-16. Andra tider svarar vi beroende på möjlighet. Chatta, ring eller maila oss!   Vi erbjuder: • gratis kondomprenumeration • hivtester anonymt med snabbsvar, läs mer här. • rådgivning kring säkrare sex • samtalsstöd/ -behandling, läs mer här. • hänvisning till andra stödinsatser eller myndigheter vid behov • råd och stöd via chatt, läs mer här.    RFSL Rådgivningen Skåne Drottninggatan 36 (karta) 040-6119951    

 

STÖD & INFO /
ÖVERGREPP

En våldtäkt eller ett sexuellt övergrepp kan se ut på många olika sätt och personen som utför övergreppet kan vara en kund eller någon du dejtar. Det spelar ingen roll hur du är klädd eller om du har druckit alkohol eller tagit droger, det är aldrig ditt fel! Att du säljer sex betyder inte att någon har rätt att tvinga dig till något. Akutmottagningen för Våldtagna  som ligger på Södersjukhuset tar emot oavsett kön om övergreppet skett senaste 30 dagarna. Information om mottagningen hittar du här. Akutmottagningar specifikt för personer som varit med om ett övergrepp finns inte i andra landsting, då får man ta sig till den vanliga akutmottagningen, även om kompetensen inte alltid är superbra.  Glöm inte att du alltid kan anmäla ett övergrepp i efterhand men det kan försvåra polisutredningen. På akuten erbjuds man undersökning, den är frivillig men rekommenderas för hälsans skull och för att kunna dokumentera bevis. Om man är hivnegativ eller osäker på sin hivstatus kan en PEP-behandling vara en bra idé. Det är en bra men stark behandling som gör att risken att hiv över- förs minskar avsevärt. Ju snabbare behandlingen sätts in desto bättre är det, men det måste ske inom 36 timmar. Det kan även vara bra att göra ett test för sexuellt överförbara infektioner och efter tre månader kan man ta ett hivtest. Känner du oro kan du ta ett test efter några veckor. Prata med din läkare om det.  Många känner att de vill duscha efter ett övergrepp men en dusch kan göra det svårare […]

 

STÖD & INFO /
OM OSS

RFSL Stockholm är Stockholms lokalavdelning av RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter. Vi har många verksamheter av och för Stockholms HBT-personer och mer om detta kan du läsa om på vår hemsida rfslstockholm.se. Den här sidan bygger på intervjuer med män som har erfarenhet av att sälja sex. Stort tack till dem! Redaktör för sidan är Nicklas Dennermalm på RFSL Stockholm. Texterna är skrivna av RFSL Stokholms kansli och granskad av Rose Alliance, klinisk personal på Venhälsan och Suzann Larsdotter, sexolog på RFSL. RFSL om sexköpslagen Föreställningen om säljare av sexuella tjänster är präglade av stereotyper. Rådande lagstiftning om förbud mot köp av sexuella tjänster vilar på en analys av sexarbete ur ett könsmaktsperspektiv, där det ses som ett exempel på mäns sexualiserade våld mot kvinnor. Lagen utgår från en heteronormativ förståelse av sexarbete som exkluderar en stor majoritet av de personer som tillhör gruppen hbtq-personer som säljer och/eller köper sexuella tjänster. Lagen bidrar därmed till att förenkla bilden av sexarbete, vilket i förlängningen bland annat kan leda till ökade svårigheter för personer som söker hjälp om de inte passar in i den analys som ligger till grund för lagen. När sexarbete sker utifrån ett ekonomiskt, socialt, psykosocialt eller fysiskt tvång innehåller det en rad riskfaktorer som kan skada de inblandade parterna. RFSL anser inte att kriminaliserande lagstiftning är en lösning på dessa problem. Kriminalisering förstärker stigmatiseringen, utsattheten och utanförskapet för den som säljer sexuella tjänster. RFSL förordar istället en utveckling av det sociala arbetet inom området och ett aktivt motverkande av den […]

Populära ämnen