SEX_om_nagot_gar_fel

 

Ibland går inte saker som man har tänkt sig. Det kan handla om att ens gränser inte respekterats och det har lämnat en obehaglig känsla i kroppen. Det kan också vara en misshandel eller ett sexuellt övergrepp.

Misshandel

Att oväntat få en örfil eller att bli grovt misshandlad är aldrig ok. Att åka på stryk får olika konsekvenser för olika människor. För vissa är det en obehaglig upplevelse och stannar vid det. För andra får det större konsekvenser, fysiskt och/eller psykiskt. Det är viktigt att få prata om det som hänt, med en vän, partner eller med någon professionell. Behöver du prata med någon, gå in på delen som handlar om Stöd & Information.

Det första du bör göra är att besöka en akutmottagning för vård, även om det ”bara” är ett blåmärke. Gå in på http://www.1177.se/Sok/?q=akutmottagning för att hitta en akutmottagning nära dig. De kan också hjälpa till med att dokumentera skadorna vilket kan kännas jättekonstigt men det är viktigt när du gör polisanmälan.

Nästa steg är så klart en polisanmälan. Det är du som avgör om du ska göra en sådan eller inte. Att polisanmäla upplever många som viktigt eftersom det är en möjlighet att få upprättelse och kanske förhindra att personen gör något sådant igen mot dig eller någon annan. Gå in på polis.se för att hitta närmaste polisstation. Det kan vara skönt att ha med sig någon när man anmäler ett brott, särskilt om bemötanadet är dåligt. Blir man dåligt eller kränkande bemött kan man överväga att rapportera det till RA, skicka ett mail till info@rosealliance.se.

Sexuellt övergrepp /Våldtäkt

En våldtäkt eller ett sexuellt övergrepp kan se ut på många olika sätt och personen som utför övergreppet kan vara en kund eller någon du dejtar. Det spelar ingen roll hur du är klädd eller om du har druckit alkohol eller tagit droger, det är aldrig ditt fel! Att du säljer sex betyder inte att någon har rätt att tvinga dig till något.

Akutmottagningen för Våldtagna  som ligger på Södersjukhuset tar emot oavsett kön om övergreppet skett senaste 30 dagarna. Information om mottagningen hittar du här. Akutmottagningar specifikt för personer som varit med om ett övergrepp finns inte i andra landsting, då får man ta sig till den vanliga akutmottagningen, även om kompetensen inte alltid är superbra. 

Glöm inte att du alltid kan anmäla ett övergrepp i efterhand men det kan försvåra polisutredningen. På akuten erbjuds man undersökning, den är frivillig men rekommenderas för hälsans skull och för att kunna dokumentera bevis.

Om man är hivnegativ eller osäker på sin hivstatus kan en PEP-behandling vara en bra idé. Det är en bra men stark behandling som gör att risken att hiv över- förs minskar avsevärt. Ju snabbare behandlingen sätts in desto bättre är det, men det måste ske inom 36 timmar. Det kan även vara bra att göra ett test för sexuellt överförbara infektioner och efter tre månader kan man ta ett hivtest. Känner du oro kan du ta ett test efter några veckor. Prata med din läkare om det. 

Många känner att de vill duscha efter ett övergrepp men en dusch kan göra det svårare att hitta bevis som kan hjälpa till att fälla personen som begått övergreppet. Ta med dig kläderna du hade på dig. Det kan finnas spår på dem, spår som du kanske inte ser.

Det är aldrig för sent att söka hjälp om du behöver prata med någon om ett övergrepp. Det är aldrig ditt fel att du blivit utsatt för ett övergrepp eller blivit våldtagen.

Adresser

Södersjukhuset, Södermalm, Sjukhusbacken 10.

Akutmottagning för Våldtagna, våning 2, hiss B eller G

Telefon: 08-616 46 70.

För adresser utanför Stockholm kan du använda 1177.se

 Sexperterna Rekommenderar

Populära ämnen